Μήνυμα συστήματος
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Οικοδομική ξυλεία

Με τον όρο πριστή (πριονιστή) ξυλεία εννοούμε τα πρισματικά ξυλοτεμάχια σε διάφορες διαστάσεις πάχους, πλάτους και μήκους, που παράγονται κυρίως με αξονική (κατά μήκος) πρίση κορμοτεμαχίων.

Παράλληλα, με τον όρο οικοδομική πριστή ξυλεία ονομάζουμε την ξυλεία η οποία χρησιμοποιείται και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δομικών και οικοδομικών κατασκευών. 
Οι μέθοδοι παραγωγής της διαφέρουν ανάλογα με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, το είδος του ξύλου, τη διάμετρο του κορμοτεμαχίου, 
τις επιθυμητές διαστάσεις των πριστών / οικοδομικών, την επιθυμητή ποιότητα τους, την επιθυμητή ποσότητα παραγωγής, κ.ά.


Κύριες χρήσεις της πριστής και της πριστής οικοδομικής ξυλείας είναι οι ακόλουθες:

Έπιπλα
Μουσικά όργανα
Παιχνίδια
Κουφώματα
Ναυπηγική
Οικοδομικές κατασκευές αντοχής
Στέγες
Σκελετά
Πετσώματα
Επιπλοποιεία (rustic)
Profiles & Πατώματα
Προϊοντα