Μήνυμα συστήματος
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Πιστοποιημένη Ξυλεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πιστοποιημένη Ξυλεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
21/01/2021
Πιστοποιημένη Ξυλεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η πιστοποιημένη ξυλεία παίζει βασικό ρόλο στην οικολογία, κοινωνία & οικονομία. Πρέπει να προτιμάται από επιχειρήσεις παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων ξυλείας
Η διαφάνεια στη δασική διαχείριση , αποτελεί έννοια υψίστης σημασίας για τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται, παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα ξυλείας, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα εισαγωγής προϊόντων ξυλείας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους στη χώρα μας.

Από πού κρατάει το ξύλο σου; Πιστοποιημένη ξυλεία
Η πιστοποίηση ξυλείας είναι µία διαδικασία που πραγματοποιείται από ανεξάρτητους φορείς και έχει ως στόχο να βεβαιώσει ότι το ξύλο που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, όχι μόνο προέρχεται από δασικές εκτάσεις υπεύθυνης διαχείρισης αλλά ταυτόχρονα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές από το σύνολο των σταδίων επεξεργασίας του, μέχρι το τελικό προϊόν.

Οι πιστοποιήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική και παγκόσμια οικολογία, κοινωνία και οικονομία, καθώς καθιστούν εφικτή για τις επιχειρήσεις, την ιχνηλάτηση κάθε σταδίου της κατεργασίας ενός ξύλου, από το δάσος έως την τελική του χρήση.
Τι σημαίνει στην πράξη ότι ένα προϊόν ξυλείας είναι πιστοποιημένο;

Πιστοποιημένη ξυλεία, όπως για παράδειγμα η πιστοποίηση για ένα ξύλινο έπιπλο, πρακτικά σημαίνει ότι
  • Οι πρώτες του ύλες είναι πιστοποιημένες
  • Η κατασκευή είναι ασφαλής για το χρήστη
  • Η παραγωγή του δε ρυπαίνει το περιβάλλον και ταυτόχρονα δεν εγκυμονεί κινδύνους για τον άνθρωπο
Η πιστοποιημένη ξυλεία, επικυρώνει τη στενή σχέση δασών και αειφόρου ανάπτυξης, συνθέτοντας τα σύγχρονα εργαλεία για να επιτυγχάνουμε την αειφορία στη ζωή και την ύπαρξη του πλανήτη μας. Για το λόγο αυτό, όλοι μας ως καταναλωτές, έχουμε σοβαρότατους λόγους να προτιμούμε ξύλινες κατασκευές και προϊόντα ξύλου που φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις πιστοποίησης!

Ποια είναι τα πρότυπα και οι βασικοί φορείς πιστοποίησης;
Οι βασικότεροι φορείς πιστοποίησης είναι δύο: Οι οργανώσεις FSC® και PEFSC®. Και οι δύο πιστοποιούν την πηγή των ξύλινων προϊόντων στο δάσος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 98% των παγκόσμιων πιστοποιημένων δασών.

Τι σημαίνει
To Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών -Forest Stewardship Council®- γνωστό και ως FSC®, είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό να προωθήσει την περιβαλλοντικά φιλική, την κοινωνικά αποδεκτή και την οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του πλανήτη μας.

Τι εξασφαλίζει
Το πρότυπο, εξασφαλίζει ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο τρόπο, ενώ σημειώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης και παραγωγής, προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα δασικά προϊόντα που αγοράζονται, επισημαίνονται και πωλούνται –ως πιστοποιημένα κατά FSC– από μία επιχείρηση, προέρχονται από ορθά διαχειριζόμενα δάση, ελεγχόμενες πηγές, ανακτηθέντα υλικά ή από μείγμα των παραπάνω, ενώ όλες οι αξιώσεις που φέρουν είναι νόμιμες και ακριβείς.
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε πριονιστήρια, χονδρέμπορους, εταιρίες λιανικής πώλησης και κατασκευαστές επίπλων και χαρτιού και έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, καθ’ όλα τα στάδια επεξεργασίας.

Τι σημαίνει
Το Πρόγραμμα για την Καταχώρηση της Δασικής Πιστοποίησης -Programme for Endorsement Forest Certification Council- γνωστό και ως PEFC®, είναι μια παγκόσμια οργάνωση για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των εθνικών δασικών εκτάσεων, που αναπτύχθηκε μέσα από μια διαδικασία πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών.

Τι εξασφαλίζει
Καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις, ώστε να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν ένα σύστημα αειφορικής διαχείρισης πιστοποιημένων δασικών προϊόντων και υποπροϊόντων ξύλου. Λειτουργεί μέσω της δασικής εφοδιαστικής αλυσίδας για να προάγει την ορθή πρακτική και να διασφαλίσει ότι τα δασικά προϊόντα παράγονται με σεβασμό στα υψηλά οικολογικά, κοινωνικά και εθνικά πρότυπα.

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους υλοτομίας, παραγωγής ξυλείας, κατασκευής ξύλινων επίπλων και λοιπών προϊόντων από ξύλο ή φελλό.