Παράδοση – Παραλαβή

Στην εταιρεία μας σας παρέχουμε τη δυνατότητα άμεσης παράδοσης του εμπορεύματος στο χώρο σας με τα δικά μας μεταφορικά μέσα. Η παράδοση πραγματοποιείτε με μικρότερα ή μεγαλύτερα φορτηγά αυτοκίνητα, ακόμη και με γερανοφόρο εάν υπάρχει ανάγκη.