Στεγανοποίηση Δώματος

Η στεγανοποίηση δώματος είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή πολλών προβλημάτων που παρουσιάζονται, αν διεισδύσει υγρασία.

Τα προβλήματα αρχίζουν με αλυσιδωτή μορφή:

  • φουσκώματα στους σοβάδες
  • ξεφλουδίσματα στο χρώμα
  • κίτρινες κηλίδες
  • εμφάνιση μούχλας και αλάτων
  • διάβρωση των οπλισμών
  • προβλήματα στα ηλεκτρολογικά δίκτυα κτλ

Τα προβλήματα λύνονται ικανοποιητικά, αρκεί να αποτανθείτε σε σωστούς επαγγελματίες.  Η στεγανοποίηση δώματος στην Ελλάδα γίνεται σήμερα κυρίως με ασφαλτόπανα ή επαλειφόμενα υλικά όπως το Sikalastic 560 ή το Sikalastic 612 που εάν μπουν σωστά και με την ενίσχυση οπλισμού πάνω από τις ρωγμές, όπως το Reemat, μπορούν να δώσουν πολύ ικανοποιητικές και μακρόχρονες λύσεις.

Τέλος, υπάρχουν και οι πολυμερείς μεμβράνες όπως π.χ αυτές με βάση το PVC ή το TPΟ ή EPDM που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λειτουργικές ζωές που ξεπερνούν τα 30 χρόνια σε αντίθεση με τα ασφαλτόπανα που συνήθως έχουν έναν χρονικό ορίζοντα 10-20 ετών.

Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να δίνονται οι επαρκείς κλίσεις έτσι ώστε να αποστραγγίζονται γρήγορα και με ασφάλεια τα νερά. Επίσης, οι λεπτομέρειες στις απορροές θα πρέπει να είναι προσεγμένες και βέβαια να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.