Μόνωση & στεγανοποίηση. Τι πρέπει να γνωρίζω για το καινούριο σπίτι μου;

Τι είναι η στεγανοποίηση;

Στεγανοποίηση είναι όλες οι εργασίες που κάνουμε για να προστατέψουμε τις κατασκευές μας από την υγρασία. Η υγρασία – νερό μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο της κατασκευής μας και αναλόγως επεμβαίνουμε με το κατάλληλο προϊόν για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα. Η στεγανοποίηση γίνεται με υλικά που βρίσκονται σε μορφή μεμβράνης, σε ρευστή κατάσταση ή σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με νερό ή ρητίνες.

Η υγρασία μπορεί να παρουσιαστεί :

 • σε ταράτσες – δώματα

 • σε τοιχους (ανιούσα υγρασία)

 • σε υπόγεια

 • σε μπαλκόνια

 • σε δεξαμενές

Η πιο δύσκολη περίπτωση αντιμετώπισης της υγρασίας είναι όταν αυτή έρχεται από κάτω (ανιούσα υγρασία).

Τι είναι η αποστράγγιση;

Η στεγανοποίηση δεν πρέπει να είναι αποκομμένη από την αποστράγγιση.Η στεγανοποίηση αποτελεί ένα φράγμα κατά της υγρασίας, ενώ η αποστράγγιση δεν αφήνει την υγρασία να φθάσει στην κατασκευή. Στέλνει τα νερά μακριά από την κατασκευή, σε μέρος που η παρουσία τους δεν θέτει πρόβλημα.Έτσι, για παράδειγμα, δεν αρκεί να κάνει κανείς την τέλεια μόνωση/στεγανοποίηση ταράτσας, εάν δεν έχει εξασφαλίσει τις πρέπουσες κλίσεις και δεν έχει τοποθετήσει σωστά τα ταρατσομόλυβα εκεί που χρειάζονται και στον αριθμό που χρειάζεται.Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τα υπόγεια καθώς και για όλα τα μέρη ή τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου.

Τι είναι η θερμομόνωση;

Η θερμομόνωση ενός κτιρίου είναι με απλά λόγια το ντύσιμο του εξωτερικού περιβλήματος (τοίχων, pilotis, ταράτσας, κολόνων, δοκαριών κλπ.) με ένα θερμομονωτικό υλικό που έχει από φύσης χαμηλή θερμοαγωγιμότητα και οδηγεί στην επίτευξη της θερμοπερατότητας εκείνης του δομικού στοιχείου που συμμορφώνεται στους κανονισμούς και κυρίως στον Κ.ΕΝ.Α.Κ., δηλαδή στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.Η θερμομόνωση είναι μια επένδυση που είναι υποχρεωτική αλλά και αναγκαία. Βοηθάει τα μέγιστα στην εξοικονόμηση οικιακής ενέργειας είτε αυτή δαπανάται για τη θέρμανση είτε για τον κλιματισμό των χώρων.

Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για τη μόνωση και στεγανοποίηση του υπογείου;

Τα υπόγεια είναι πολύ δύσκολο να στεγανοποιηθούν σωστά, ιδίως σε μέρη με αρκετές βροχοπτώσεις, αρκετά υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και συνεκτικά εδάφη.Μάλιστα σε ορισμένα μέρη είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθούν εκμεταλλεύσιμοι χώροι υπογείων και για διαβίωση ούτε λόγος να γίνεται.

Ποιες όμως ενέργειες είναι πραγματικά απαραίτητες να γίνουν;

 

(1) Στεγανοποίηση του μπετόν που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη μάζα του με την προσθήκη ειδικών πρόσθετων. Πράγματι το μπετόν είναι ένα πορώδες, ανομοιογενές υλικό που κάθε άλλο παρά στεγανό μπορεί να θεωρηθεί. Μπορεί όμως να έχει πολύ μεγάλη διαφορά στη διαπερατότητά του από το νερό εάν ληφθούν τα ανωτέρω μέτρα.Μπορεί έτσι το νερό που διαπερνά τις διατομές από μπετόν να φθάσει έως ένα μικρό κλάσμα του νερού που θα τα διαπερνούσε χωρίς τη λήψη μέτρων.Η λήψη λοιπόν κάποιων μέτρων μπορεί με πολύ χαμηλό κόστος να μειώσει εντυπωσιακά τη στεγανοποίηση των στοιχείων από μπετόν που βρίσκονται κάτω από το έδαφος.

(2) Στεγανοποίηση όλων των αρμών εργασίας που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Όλοι αυτοί οι αρμοί που δημιουργούνται μεταξύ τμημάτων μπετόν που σκυροδετούνται σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, αποτελούν εν δυνάμει σημεία εισροής του νερού.Αυτοί οι αρμοί μπορούν να σφραγισθούν αρκετά εύκολα και οικονομικά με υδροδιαστελλόμενα μπεντονιτικά ή ισοδύναμης δράσης προφίλ.Εάν οι αρμοί αυτοί αφεθούν όπως είναι, θα αποτελούν μόνιμες πληγές.

Τα μέτρα τώρα στεγανοποίησης που θα ληφθούν είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης που υπάρχουν για τον υπόγειο χώρο.Με απλά λόγια ανάλογα με τα επίπεδα ανοχής στην παρουσία της υγρασίας.Έτσι, τα μέτρα αυτά θα εξειδικευθούν με τη βοήθεια του τεχνικού σας συμβούλου.

Μην ξεχνάτε ότι τόσο στο υπόγειο όσο και στο ισόγειο μπορείτε να πάρετε απλά και οικονομικά μέτρα για την πρόληψη της ανιούσας υγρασίας που οδηγεί σε κατάθλιψη χιλιάδες ιδιοκτήτες. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση μπορείτε να δημιουργήσετε τα κατάλληλα μηχανικά φράγματα κατά της ανιούσας υγρασίας.

Να θερμομονώσω το υπόγειό μου ή όχι;

Αναμφισβήτητα ναι, εάν προορίζεται σαν χώρος διαβίωσης ή αν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη χρήση του.

Μόνωση/στεγανοποίηση τοίχων

Τι είδους θερμομόνωση να κάνω στους τοίχους μου;

Εσωτερική ή εξωτερική;

Και βέβαια υπάρχει η κλασσική θερμομόνωση με το θερμομονωτικό να μπαίνει στον κενό χώρο μιας διπλής τοιχοποιίας.Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να θερμομονωθούν οπωσδήποτε και τα στοιχεία από μπετόν (κολόνες, δοκάρια, τοιχία), γιατί αποτελούν μεγάλες και ισχυρές θερμογέφυρες.

Καλύτερη ενεργειακή απόδοση θα έχετε με εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη).

Από πλευράς στεγανοποίησης οι τοίχοι δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν είναι οι συναρμογές με τα κουφώματα και ιδιαίτερα τα κατωκάσια. Πολλά σπίτια έχουν προβλήματα από το νερό που περνάει μέσα από τη συναρμογή της κάσας με το κατωκάσι. Όταν υπάρχει λάθος κλίση στα μπαλκόνια, το νερό περνάει μέσα στους τοίχους και ανεβαίνει σαν ανιούσα υγρασία.

Εξαπλώνεται αριστερά και δεξιά από τους λαμπάδες των παραθύρων και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις με φουσκωμένους σοβάδες.Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αποσοβηθεί με μια προληπτική σφράγιση του αρμού αυτού. Εκ των υστέρων θα κοστίσει αρκετά η όλη αποκατάσταση.

Στεγανοποίηση σε μπαλκόνια

Γενικά η στεγανοποίηση στα μπαλκόνια παραλείπεται σαν μη απαραίτητη.

Τεράστιο λάθος!

Τα πιθανά προβλήματα μπορεί να είναι:

 • καταστροφή των όψεων της κατασκευής (στηθαία, κούτελα)

 • καταστροφή φωτιστικών κλπ. στο κάτω μέρος του μπαλκονιού

 • φουσκωμένοι, αποσαρθρωμένοι σοβάδες μέσα στο σπίτι.

Μπορεί να υπάρξει τεράστια αισθητική και λειτουργική απομείωση της αξίας του κτιρίου.

Τα μπαλκόνια θα πρέπει να στεγανοποιούνται οπωσδήποτε και η στεγανοποίηση να γυρίζει και στα στηθαία σχηματίζοντας ένα είδος στεγανολεκάνης. Κατάλληλα υλικά για την περίπτωση είναι τα εύκαμπτα κονιάματα τύπου Sikalastic 1K κατά το δυνατό οπλισμένα με υαλόπλεγμα. Το ίδιο σύστημα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει στα μπάνια και όλους τους υγρούς χώρους όπου συνήθως παραλείπεται η στεγανοποίηση.Αυτά τα προβλήματα λύνονται δύσκολα εκ των υστέρων, γι’ αυτό ό,τι γίνει, πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Οι καλά θερμομονωμένοι τοίχοι σπάνια θα δώσουν προβλήματα συμπύκνωσης και μούχλας.

Η μούχλα που βασανίζει χιλιάδες νοικοκυριά απαξιώνει τα σπίτια και τα τελευταία χρόνια δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας στους ενοίκους ή τα επιτείνει.Η αύξηση αυτή των κρουσμάτων υγείας έχει να κάνει σχέση με την κατακόρυφη αύξηση των αλλεργιογόνων παραγόντων που υποθάλπουν τις εξάρσεις των αλλεργικών παθήσεων.

Αυτή η βιολογική ρύπανση θα πρέπει να τυχαίνει της κατάλληλης προσοχής. Είναι απαράδεκτο στις μέρες μας να κτίζονται σπίτια με προβλήματα μούχλας, γιατί έχουν κατανοηθεί πλήρως οι μηχανισμοί του φαινομένου.

Μόνωση και στεγανοποίηση της ταράτσας

Στεγανοποίηση ταράτσας

Η στεγανοποίηση της ταράτσας γίνεται σχετικά εύκολα μ’ ένα καλό συνεργείο. Θα πρέπει όμως πρώτα απ’ όλα να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αποστράγγισης.Ανάλογα με το σχήμα της και το εμβαδόν της η ταράτσα θα πρέπει να χωρισθεί σε ρίχτια και να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες του 2% βάσει κανονισμών.Βέβαια κλίσεις τέτοιες δεν βλέπουμε ποτέ και μια πιο ρεαλιστική απαίτηση είναι να πάμε σε 1,25% αλλά με την επιδίωξη απόλυτης επιπεδότητας. Η στεγανοποίηση μπορεί να γίνει με διάφορα υλικά (ασφαλτόπανα, επαλειφόμενα πολλών τύπων) και πρέπει να γίνεται πάντα πάνω από τις κλίσεις και ποτέ κάτω από αυτές.

Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια στεγανοποίηση:
 • επαρκές πάχος: μίνιμουμ 2-3 χιλιοστά ανάλογα με το υλικό

 • καλή ελαστικότητα για να αντέχει στους συνεχείς κύκλους συστολοδιαστολών του υποστρώματος

 • αντοχή σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες

 • αντοχή στις υπεριώδεις και στους άλλους επιβαρυντικούς κλιματολογικούς παράγοντες εφόσον χρησιμοποιείται σαν τελική στρώση.

Θερμομόνωση της ταράτσας

Όταν η θερμομόνωση μπαίνει κάτω από τη στεγανοποίηση, τότε το σύστημα της θερμοϋγρομόνωσης της ταράτσας λέγεται ανεστραμμένη μόνωση.Αντίθετα, στην κλασσική περίπτωση που η στεγανοποίηση βρίσκεται πάνω από τη θερμομόνωση η μέθοδος λέγεται συμβατική.Και οι δυο μέθοδοι είναι σωστές και τις πιο πολλές φορές η επιλογή κρίνεται στα σημεία.

Μπορεί να γίνει η θερμομόνωση κάτω από την πλάκα;

Αυτή η μέθοδος δεν συνιστάται και είναι λανθασμένη από τεχνική άποψη.Πρώτον δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη φυσική θερμοχωρητικότητα της πλάκας και δεύτερον το καλοκαίρι η πλάκα θερμαίνεται πολύ χωρίς να υπάρχει εκτόνωση προς τα κάτω, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση της πλάκας και ρωγμές στις διεπιφάνειες δοκαριών – τοιχοποιίας.

Ποιο θερμομονωτικό υλικό να επιλέξω;

Όλα τα θερμομονωτικά υλικά είναι καλά κι έχουν τα συν και τα πλην τους.

Να βάλω ή όχι φράγμα υδρατμών;

Στην ανεστραμμένη μόνωση η στεγανοποίηση παίζει το ρόλο του φράγματος υδρατμών.Στις συμβατικές μονώσεις δεν χάνουμε και τίποτα να βάλουμε ένα φράγμα υδρατμών αν και στα κλίματα που ζούμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι απαραίτητο, εκτός αν πρόκειται για ορεινά κλίματα ή κτίρια ειδικής χρήσης στα οποία παράγονται μεγάλες ποσότητες υδρατμών.Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι που ορίζουν τι ακριβώς φράγμα υδρατμών θα χρειασθεί.

Κλίσεις με ελαφρομπετόν είναι ΟΚ;

Ναι, εφόσον δεν μπλέξετε με βροχές. Τότε θα μπείτε σε φαύλο κύκλο. Εάν υπάρχουν περιθώρια βάρους, να προτιμάτε πάντα κανονικό μπετόν/γαρμπιλομπετόν.